Spis Rolny 2020

OGŁOSZENIE URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KATOWICACH

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.) na terytorium Polski przeprowadzany jest

Powszechny Spis Rolny 2020

Udział w spisie jest obowiązkowy

Rolnicy mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych przede wszystkim poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która dostępna jest na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/ przez cały okres trwania spisu.

Osoby nie posiadające komputera lub dostępu do Internetu mogą spisać się telefonicznie – dzwoniąc na czynną codziennie w godz. 8.00-20.00 infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.

Jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli udzielić informacji w spisie także:

– bezpośrednio w wywiadzie przeprowadzonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego,

– korzystając ze stanowiska komputerowego w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

Zapraszam do udziału w spisie, który pozwoli na uzyskanie danych o aktualnej sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz prowadzonej produkcji rolnej, będących podstawą opracowania programów dalszego rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Aurelia Hetmańska

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach

Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego

menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Świętochłowice, siedziba: Świętochłowice , Chorzowska 4.