Sakramenty Święte


CHRZEST ŚWIĘTY


Chrzest święty to pierwszy i najważniejszy sakrament. Łączy nas z Jezusem Chrystusem na zawsze, na całą wieczność.
Czy zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności, jak płynie z faktu przyjęcia Chrztu świętego?

Jak załatwiamy formalności związane z przyjęciem Chrztu świętego?

Sakramentu Chrztu świętego udzielamy w naszej parafii w każdą I niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godzinie 11.30
W odpowiednim czasie, przynajmniej 2 tygodnie przed planowanym Chrztem dziecka, jeden z rodziców zgłasza się w kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka celem odebrania specjalnego formularza, na podstawie którego po udzieleniu Chrztu św. dziecko zostanie wpisane do parafialnych ksiąg metrykalnych
Rodzice dziecka przygotowują się do tej uroczystości poprzez:
- uczestniczenie w katechezie przedchrzcielnej odbywającej się zawsze w sobotę przed I niedzielą miesiąca (o godzinie 18.50)
- przyjęcie podczas uroczystości Komunii świętej (chyba, że nie mogą np. z powodu małżeństwa cywilnego)
Okazja do spowiedzi św. codziennie przed Mszą św.
Przy Chrzcie św. asystują zarówno rodzice jak i chrzestni
Prosimy, by na uroczystość Chrztu św. przychodzić punktualnie, przynajmniej 15 minut przed wyznaczoną godziną
Gdyby Chrzest św. z różnych przyczyn miał zostać przełożony na inny termin, należy o tym fakcie poinformować w kancelarii parafialnej

Rodzice chrzestni:

Chrzestnymi mogą być jedynie katolicy praktykujący
Nie mogą tej funkcji pełnić osoby żyjące w związku cywilnym (bez ślubu kościelnego)
Chrzestni przedstawiają zaświadczenie swojego proboszcza stwierdzające, że mogą przyjąć godność ojca lub matki chrzestnej
Uczestniczą w katechezie przedchrzcielnej odbywającej się w naszej parafii lub w parafii miejsca zamieszkania
Podczas uroczystości przyjmują Komunię świętą
ROCZEK – to pierwsza rocznica chrztu św. Msza św. z błogosławieństwem rocznych dzieci w naszej parafii jest sprawowana w I niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 11.30.
SPOWIEDŹ

Z sakramentu pokuty można skorzystać w naszej parafii:

W tygodniu i niedziele 15 minut przed każdą Mszą świętą
W I piątek miesiąca oraz w każdą sobotę od godziny 17.30
Przed świętami lub przy okazji ważnych wydarzeń religijnych istnieje specjalna możliwość skorzystania z sakramentu pokuty (o szczegółach informujemy w ogłoszeniach parafialnych)KOMUNIA ŚWIĘTA

W ramach przygotowania do przyjęcia I Komunii świętej należy:

Dostarczyć świadectwo Chrztu świętego
Dziecko jest zobowiązane wykazać się znajomością podstawowych prawd wiary
Dziecko jest zobowiązane regularnie uczestniczyć w katechezie szkolnej
Dziecko uczestniczy we Mszy świętej niedzielnej oraz cotygodniowej Mszy świętej szkolnej w czwartek
Rodzice zobowiązują się uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach z kapłanem (w III poniedziałek miesiąca o godzinie 18.40)
BIERZMOWANIE

Bierzmowanie to kolejny etap chrześcijańskiego wtajemniczenia. W tym sakramencie ochrzczeni otrzymują dar Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany na Apostołów. Sakramentu bierzmowania udziela najczęściej biskup.

Przyjmuje go młodzież klas trzecich gimnazjalnych oraz dorośli, którzy nie mogli przyjąć go wcześniej.

Aby przystąpić do bierzmowania należy:

Dostarczyć świadectwo Chrztu świętego
Regularnie uczęszczać na katechezę szkolną
Uczestniczyć we Mszy świętej niedzielnej
Uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych w małych grupachMAŁŻEŃSTWO

Kandydaci do małżeństwa zgłaszają się w kancelarii parafialnej celem załatwienia formalności związanych z planowanym małżeństwem.

Należy:

Dostarczyć świadectwo Chrztu świętego najnowszej daty (3 miesiące od daty wystawienia). Świadectwo Chrztu zawiera informację o stanie wolnym. Fakt zawarcia sakramentu małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca Chrztu świętego i jest odnotowany w księgach metrykalnych
Dostarczyć świadectwo katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej. Kandydaci, którzy nie posiadają wymaganego świadectwa, zobowiązani są do uczestniczenie w spotkaniach w ramach tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego
Przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
W przypadku zawarcia małżeństwa tzw. konkordatowego dostarczyć zaświadczenie z USC (jeśli kandydaci zawarli już małżeństwo w USC, należy okazać stosowny dokument)
Wysłuchać cyklu nauk przedślubnych (terminy spotkań podawane są w ogłoszeniach)
Uczestniczyć w katechezie przedślubnej
Osoby będące wdowami lub wdowcami dodatkowo dostarczają świadectwo śmierci małżonka

Małżeństwo zawierane jest w czasie lub poza Mszą świętą. Termin oraz wszelkie formalności (np. wystrój kościoła) ustala się w kancelarii parafialnej.

Nauki przedślubne w parafii NSPJ w Świętochłowicach Piaśnikach 2024

 

14,15,16 marzec 2024

14, 15, 16 maj 2024

Początek o godz. 19.00 w kaplicy św. Józefa

 

Dni skupienia dla narzeczonych dekanatu  Świętochłowice

24 marzec 2024

26 maj 2024

Początek o godz. 15.00 w kaplicy św. Józefa
NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych chrześcijanin przyjmuje w poważnej chorobie lub starości. Jest to sakrament, który daje nam szczególną łaskę przyjęcia cierpienia. W przypadku niebezpieczeństwa śmierci kapłan przybywa na każde wezwanie udzielamy tego sakramentu na każde wezwanie kapłana. Sakrament chorych można przyjąć więcej razy w ciągu życia! Chorych naszej parafii odwiedzamy w I sobotę miesiąca od godziny 6.30. Terminy odwiedzin podawane są na bieżąco w ogłoszeniach parafialnych.

Co należy przygotować przed przybyciem kapłana do domu chorego?
- stolik, na nim krzyż

- obok krzyża zapaloną świecę

- na spodeczku nieco waty lub chlebaPOGRZEB

Śmierć w rodzinie należy do najbardziej bolesnych przeżyć. Pamiętajmy jednak wtedy o Chrystusie, który zapewnia nas o życiu wiecznym i który stale jest z nami jako nasza jedyna pociecha, nadzieja i ostoja. Dlatego łączymy się w takich chwilach z Jezusem, Który zapewnia, „Kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. Módlmy się często za zmarłych, pamiętajmy o nich zamawiając Msze święte.

Jak załatwiamy formalności pogrzebowe w parafii?

1. Termin pogrzebu, sprawy związane z posługą kapłana ustalamy w kancelarii parafialnej o każdej porze dnia.
2. Formalności związane z pochówkiem na cmentarzu komunalnym załatwiamy z MPGK.
3. Transport zwłok ustalamy w wybranym zakładzie pogrzebowym.
4. Do spisania formalności potrzebne są akt zgonu z USC oraz zaświadczenie od lekarza stwierdzające zgon.


menu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Świętochłowice, siedziba: Świętochłowice , Chorzowska 4.