Historia

Początki parafii w Świętochłowicach - Piaśnikach sięgają okresu przed II Wojną Swiatową. l lipca 1938 roku została utworzona stacja duszpasterska o nazwie: Lokalia Najsłodszego Serca Pana Jezusa w Szarlocińcu - Piasnikach. Jej teren został wydzielony z parafii św. Barbary w Chorzowie oraz z parafii: Matki Boskiej Różancowej w Chropaczowie, Św. Augustyna w Lipinach i Św. Apostołów Piotra i Pawla w Świetochłowicach. Pierwotnie na świątynię zaadaptowano salę taneczną „Nawrat", zaś mieszkanie dla duszpasterza wynajęto w "familoku". Pierwszym kuratusem został Ks. Aleksander Guzy.

We wczesnych latach siedemdziesiątych, na terenach dzisiejszych Piaśnik rozpoczęła się budowa nowych mieszkań. W 1972 roku oddano do użytku pierwsze bloki na nowym osiedlu. Szybki rozwój infrastruktury mieszkalnej pociągnął za sobą konieczność budowy kościoła. Starania w tej sprawie podjęto w 1976 roku. W 1977 roku nowym proboszczem został Ks. Józef Palka, który podjął trudne zadanie wznoszenia nowej świątyni. W tamtych czasach uzyskanie zezwolenia na budowę kościoła wymagało nie lada zabiegów.

Wreszcie Władze Wojewódzkie wydały stosowny dokument 20 marca 1980 roku. Budowę rozpoczęto w lutym 1982 roku. 2 grudnia 1984 Ks. Bp Herbert Bednorz wydał dekret potwierdzający fakt istnienia parafii w Piaśnikach. Projektantem kościoła i wystroju jego wnętrza był inż. Jacek Kosek, konstruktorami: inż. Stanisław Majewski i inż. Marek Wlaszczuk. Budowa zaangazowała wielu parafian, którzy mocno pragnęli własnego kościoła.

W końcu 8 grudnia 1990 roku - w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - Ks. Bp katowicki Damian Zimoń dokonał konsekracji kościoła. Dotychczasowymi proboszczami byli: Ks. Aleksander Guzy (1938-1940), Ks. Franciszek Olma (1940-1953), Ks. Karol Brzoza (1953-1957), Ks. Józef Wieczerzak (1957-1962), Ks. Stanislaw Wozniak (1962-1968), Ks. Henryk Scierski (1968-1977), Józef Palka (1977-2002). Obecnie proboszczem jest Ks. Marek Kotyczka (2002-?) Księgi metrykalne: chrztów, małżeństw, zmarłych są prowadzone od 1938, Kronika parafialna - od 1977. Dzisiejsze Piaśniki to dzielnica Świętochłowic - miasta grodzkiego w województwie ślaskim. Zabudowa tej części miasta to głównie bloki mieszkalne. Teren parafii obejmuje jednak nie tylko teren dzielnicy. Włączono do niej część miasta Chorzowa, która przylega do Piaśnik. Dlatego tez, choć na terenie parafii istnieje tylko jedna szkoła podstawowa, dzieci uczą się również w Chropaczowie, Lipinach i Chorzowie.

Młodzież natomiast zdobywa wiedzę w szkołach ponadpodstawowych w Chropaczowie, Świętochłowicach, Lipinach, Chorzowie, Bytomiu, Katowicach i innych okolicznych miastach. Dorośli zaś pracują najczęściej w pobliskich kopalniach i hutach. Parafia rozwija się nieustannie. Obecnie liczy 11 tysiecy katolików. Budowa kościoła trwa nadal. Głównie prowadzone są prace wykończeniowe wnętrza świątyni. W ostatnich latach położono marmurową posadzkę oraz wykonano dębowe ławki. 12 wrzesnia 2000r. Ks. Abp Damian Zimoń poświęcił nowe dzwony, wykonywane w ludwisarni Felczyńskich w Taciszowie. Staraniem ks. Proboszcza Marka przy wsparciu Parafian wykonano konfesjonaly do Kościoła, oraz ławki w kaplicy św. Józefa. Teraz w palnach jest architektura wnętrza kościola oraz obejścia.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Świętochłowice, siedziba: Świętochłowice , Chorzowska 4.