Grupy parafialne

PODWÓRKOWE KOŁO RÓŻAŃCOWE

Działające przy SP nr 1 - modlitwa dziesiątką różańca na dużej przerwie o 10.35.

GRUPA MODLITEWNA

Spotkania w II i IV środy miesiąca od 18.45 w kaplicy św. Józefa 

BRACTWO RÓŻAŃCOWE

Spotkania w I środę miesiąca po Mszy św. wieczornej na probostwie.

KRĄG BIBLIJNY

 

Spotkania 1 i 3 poniedziałek miesiąca po mszy wieczornej na probostwie.

OAZA MŁODZIEŻOWA

Spotkania w piątki od 19.00.

BRACTWO SZKAPLERZNE

Zobowiązania wynikające z przynależności do Bractwa Szkaplerznego:

 • Członkowie Rodziny karmelitańskiej żyją swoimi zobowiązaniami w wielorakich formach: 'na pustyni', w życiu braterskim, w apostolstwie, na drogach tego świata, pracując wszędzie z Maryją na rzecz królestwa Chrystusa.
 • Członkowie Bractwa będą zawsze i z pobożnością nosić Szkaplerz lub medalik, jako widzialny znak ich przynależności do Maryi w Rodzinie Karmelu.
 • Członkowie Bractwa zobowiązani są do stałego poświęcania pewnego czasu na spotkanie z Bogiem na modlitwie, do częstego uczestnictwa w Eucharystii, do odmawiania jakiejś części Liturgii Godzin lub kilku Psalmów, Różańca świętego bądź innych podobnych modlitw.
 • Jeśli to możliwe, członkowie Bractwa będą uczestniczyć w okresowych spotkaniach, podczas których będą ożywiać poczucie wspólnotowej więzi, poznawać ducha Karmelu i uwrażliwiać się na potrzeby braci i sióstr, czyniąc to wszystko w zażyłej komunii z Maryją.
Członkowie Bractwa Szkaplerznego:
Mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: (Spowiedź, Komunia Święta, Modlitwa według intencji Ojca Świętego, odnowienie przyrzeczeń, zachowanie zobowiązań wynikających z przynależności do Bractwa):

W dniu wstąpienia do bractwa i w następujące święta :
 • 16 maja św. Szymona Stock,
 • 16 lipca Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel,
 • 20 lipca św. Proroka Eliasza,
 • 1 października św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
 • 15 października św. Teresy od Jezusa,
 • 14 listopada Wszystkich Świętych Karmelu,
 • 14 grudnia św. Jana od Krzyża.
Główną uroczystością Bractwa jest wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (16 lipca). Jego członkowie będą przeżywać je z głębokimi uczuciami miłości i wdzięczności względem Maryi, odnawiając w tym dniu swoje pobożne zaangażowanie w Jej służbę, wierność Chrystusowi i Kościołowi oraz zawierzając matczynemu Sercu Dziewicy całą Rodzinę Karmelu.

ŻYWE ZAANGAŻOWANIE W CODZIENNYM ŻYCIU:
Szkaplerz jest znakiem miłości Maryi - ikony dobroci i miłosierdzia Najświętszej Trójcy. Żywe zaangażowanie jest odpowiedzią na tę miłość; jest ono zarazem owocem duchowych bogactw i darów rozlanych w sercach Jej czcicieli.

Naśladowanie Chrystusa i Maryi:

 • żyć jako 'bracia' lub 'siostry' Maryi w jedności z Karmelem, zgłębiając jego duchowość
 • dawać Maryi coraz więcej miejsca w swoim życiu, starając się we własnym środowisku dochować wierności Chrystusowi zgodnie z duchem Maryi
 • naśladować 'Dziewicę modlącą się', która 'zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu
 • jednoczyć się z misterium paschalnym Chrystusa także przez dobrowolne wyrzeczenia przeżywane w duchu Karmelu,
 • ukazywać miłość Boga.
 • angażować się w dzieło ewangelizacji (widzialne znaki, jakimi są): komunia, pojednanie, sprawiedliwość, troska o chorych i wrażliwość na wołanie ubogich;
 • popierać, na ile to możliwe, jedność braterską między członkami Bractwa przez zjazdy i spotkania, które ożywiałyby i umacniały wszystkie właściwe mu dążenia.


Plan Spotkań i Mszy Św. Brackich

oraz

Nabożeństw 5 Pierwszych Sobót Miesiąca

Erygowane Bractwo Szkaplerzne

Najświętszej Maryi  Panny z Góry  Karmel

w Parafii NSPJ w Świętochłowicach

 

ROK 2018

* 6 stycznia 2018r. (sobota) -V cz.Nabożeństwo 5 PierwszychSobót Miesiąca o godz. 7.00

      Msza święta o godz. 8.30.Spotkanie opłatkowo- kolędowe w salce na probostwie 9.35-10.30

* 3 luty2018r. (sobota) -I cz.Nabożeństwo5 PierwszychSobót Miesiącao godz. 7.00

      Msza święta o godz. 8.00.Spotkanie formacyjne w salce na probostwie 8.45- 10.00

  15 Rocznica Powstania - 10 Rocznica Erygowania Bractwa

* 3 marca2018r. (sobota) -II cz. Nabożeństwo 5 PierwszychSobót Miesiąca o godz. 7.00

      Msza święta o godz. 8.00.Uroczyste Spotkanie Formacyjne w salce na probostwie 8.45- 10.30o. Benedykt Belgrau
Niedziela Szkaplerzna
4 marca 2018r
Poświęcenie Sztandaru Bractwa

Uroczysta Msza Świętao godz. 11.30 w intencji członków Bractwa i ich rodzin i osób noszących Szkaplerz Karmelitański
Kazania wygłosi i będzie przyjmował do szkaplerza  o. Benedykt Belgrau od Męki Pańskiej OCD
Kaznodzieja i misjonarz ludowy
Były przeor klasztoru w Wadowicach ,,Na Górce'
Wicedyrektor Wydawnictwa Karmelitów Bosych

                                                                                                                                                

 

       Dyżuryw tym dniu w przedsionku kościoła pełnią przed i po mszach świętych: Członkowie Bractwa Karmelitańskiego

* 7 kwietnia2018r. (sobota)- III cz.Nabożeństwo 5 PierwszychSobót Miesiącao godz. 7.00

       Msza Święta o godz. 8.00. Spotkanie formacyjne w salce na probostwie 8.45- 10.00

* 5 maja2018r. (sobota) -IV cz.  Nabożeństwo 5 PierwszychSobót Miesiąca o godz. 7.00

      Msza Święta o godz. 8.00. Spotkanie formacyjne w salce na probostwie 8.45- 10.00

* 16 maja 2018r. (środa) -Msza Święta Odpustowa(św. Szymona Stock) o godz. 8.00

* 31 maja (czwartek) Msza Święta Procesja z Chorągwią w Święto Bożego Ciała godz.8.30

*  2 czerwca2018r. (sobota) -V cz.Nabożeństwo 5 PierwszychSobót Miesiącao godz. 7.00

      Msza Święta o godz. 8.00. Spotkanie formacyjne w salce na probostwie 8.45- 10.00

* 16 lipca 2018r. (poniedziałek) -Msza Święta Odpustowa(Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel) o godz. 8.00

                                                       o 8.45 Karmelitańskie Pieśni Maryjne Procesja z Chorągwią wokół Kościoła

*  20 lipca 2018r. (piątek) -Msza Święta Odpustowa(św. Proroka Eliasza)o godz. 8.00

21 lipca 2018r.(sobota) – Pielgrzymka do Sanktuarium w Czernejgodz. 7.30 Powrót 19.00

PRZERWA WAKACYJNA

 

 

* 8 września 2018r. (sobota) –I cz. Nabożeństwo 5 Pierwszych SobótMiesiącao godz. 7.00

      Msza Święta o godz. 8.00. Spotkanie formacyjne w salce na probostwie 8.45- 10.00

* 1 października 2018r. (poniedziałek) –Msza Święta Odpustowa(św. Teresy od Dzieciątka Jezus) o godz. 8.00

* 6 października 2018r. (sobota) –II cz. Nabożeństwo 5 Pierwszych SobótMiesiącao godz. 7.00

      Msza Święta o godz. 8.00. Spotkanie formacyjne w salce na probostwie 8.45- 10.00

* 15 października 2018r. (poniedziałek) –Msza Święta Odpustowa(św. Teresy od Jezusa) o godz. 8.00

*  3 listopada 2018r. (sobota) –III cz.Nabożeństwo 5 Pierwszych SobótMiesiącao godz. 7.00

       Msza Święta o godz. 8.00. Spotkanie formacyjne w salce na probostwie 8.45- 10.00

* 14 listopada 2018r. (środa) -Msza Święta Odpustowa(Wszystkich Świętych Karmelu) o godz. 8.00

*  8 grudnia 2018r. (sobota)  IV cz.Nabożeństwo 5 Pierwszych SobótMiesiącao godz. 7.00

      Msza Święta o godz. 8.00. Spotkanie formacyjne w salce na probostwie 8.45- 10.00

* 14 grudnia 2018r. (piątek)  -Msza ŚwiętaOdpustowa(św. Jana od Krzyża) o godz. 8.00


CHÓR EX ANIMO

Chór nasz powstał w marcu 1993 roku. Jego założycielem i dyrygentem jest Marek Gremlowski.

Zadebiutowaliśmy śpiewem na Pasterce w macierzystym kościele parafialnym. Zostaliśmy wówczas ciepło przyjęci przez parafian, co dodało nam ochoty do dalszej pracy i zachęciło nowych kandydatów. Ilustruje to fakt, że z początkowego składu 16 osób zespół powiększył się do liczby 26 podczas debiutu, a obecnie liczy ok. 40 chórzystów. W roku 1995 wstąpiliśmy do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Od początku istnienia aktywnie uczestniczymy w życiu parafii. Okazją do śpiewu są uroczystości kościelne, ważne rocznice, śluby, nie sposób wymienić wszystkiego. Często też jesteśmy zapraszani przez władze miejskie do występów podczas ważnych wydarzeń odbywających się w mieście. Śpiewamy nie tylko w rodzimej parafii, ale także w innych kościołach, często bardzo odległych, a także za granicą. Odwiedziliśmy już: Słowację, Czechy, Włochy, Austrię, Niemcy, Holandię, Szwajcarię i Francję.

Zdając sobie sprawę z wagi tych wydarzeń, na ile to możliwe, bierzemy udział w przeglądach i konkursach, próbując swoich sił pod czujnym okiem jurorów. Jednak z dużo większą swobodą i radością śpiewamy na koncertach, zwłaszcza z towarzyszeniem orkiestry.

Chór nasz wykonuje utwory muzyki sakralnej różnych epok, dzieła kompozytorów klasycznych i współczesnych. Śpiewamy a cappella oraz z towarzyszeniem orkiestry kameralnej i solistów.

Wspólnie nie tylko pracujemy, ale i bawimy się. Wycieczki, zabawy to spotkania nastawione głównie na odpoczynek, lepsze poznanie się i miłe spędzenie czasu. Owocują one często wzmożonym zapałem do dalszych ćwiczeń i ciekawymi pomysłami na przyszłość.

Nasza strona: www.exanimo.swietochlowice.pl

DZIECI MARYII


Jesteśmy grupą ok. 30 dziewczynek w wieku 6 - 16 lat. Na co dzień w swoim życiu próbujemy naśladować Maryję. Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 10.00. Rozpoczynamy modlitwą. Razem śpiewamy. Aktualnie mamy dwie animatorki, każda ma swoją grupę. Animatorka Weronika ma starszą grupę ( od 4 kl. Podstawówki ), a animatorka Patrycja ma młodsze dziewczynki ( do 3 klasy szkoły podstawowej). Naszym opiekunem jest ksiądz Jakub Dąbrowski. Raz w miesiącu mamy 'Kino Dzieci Maryi', na którym oglądamy filmy pokazujące życie Jezusa, lecz nie tylko. Spotkania kończymy najczęściej ok. 12,00. W czasie nabożeństw maryjnych stoimy ze sztandarem. Oprócz spotkań formacyjnych jest czas na zabawę i wspólne wyjazdy. Choć jesteśmy już sporą grupą, u nas nie zabraknie miejsca dla nikogo.

Serdecznie zapraszamy !

OAZA RODZIN

 


Każda parafia, aby dobrze spełniała swoje zadanie musi stawać się „wspólnotą wspólnot”. Jej podstawowym ogniwem jest każde chrześcijańskie małżeństwo. Zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach dokonuje się wielki atak na rodzinę, dlatego chcemy mocno przeciwstawić się temu, tworząc w naszej parafii nowe wspólnoty Domowego Kościoła.
Domowy Kościół, popularnie zwany „Oazą Rodzin”, jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów odnowy Kościoła. Założycielem Domowego Kościoła jest Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987).
W naszej parafii „oaza rodzin” istnieje już od wielu lat. Obecnie 15 małżeństw z różnym stażem małżeńskim tworzy 3 tzw. kręgi. Spotykamy się całą wspólnotą na Eucharystii sprawowanej w naszej intencji w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 18-tej. Po Mszy Św. adorujemy jeszcze przez chwilę Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Nasze wspólne spotkanie przedłużamy o Agapę (tzn. „uczta miłości” z Nowego Testamentu). Cała oazowa wspólnota wraz z opiekunem grupy ks. Karolem gromadzi się na probostwie przy kawie i ciastku.
Oprócz wspólnotowego spotkania w pierwszy piątek, każdy krąg indywidualnie spotyka się raz w miesiącu, aby sobie wzajemnie pomagać, aby podzielić się troskami dnia codziennego, a także sukcesami i porażkami we wspólnym dążeniu do Boga. Spotkania w kręgu mobilizują do podejmowania starań o to, aby być bliżej Boga i bliżej siebie.
Dbając o rozwój duchowy rodzin nie zapominamy również o rozwoju kulturalnym i fizycznym. Organizujemy wspólnotowe ogniska z pieczeniem kiełbasek oraz weekendowe wyjazdy w góry i nie tylko.

Domowy Kościół to małżeńska droga do świętości.

Jeśli widzicie na tej drodze siebie
zapraszamy i prosimy o kontakt z ks. Karolem

MINISTRANCI

Określenie ministrant pochodzi od łac. 'ministrare' - oznaczającego 'służyć'. Ministrant to zazwyczaj młoda osoba świecka, która po stosownym ustanowieniu może uczestniczyć bliżej świętych obrzędów, tym samym reprezentując wiernych wokół ołtarza oraz pomagać celebransowi.

Strój ministranta stanowią:
 • komża,
 • sutanka i kołnierz (w kolorach danego okresu lit.),
 • lub alba przepasana cingulum

Ministranci, zgrupowani w parafialnych wspólnotach ministranckich, powinni być zawsze objęci szeroką formacją; zarówno liturgiczną jak i ludzką, wspólnotową, kierowaną przez Opiekuna grupy i pomagających mu animatorów.

W oficjalnych dokumentach Stolicy Apostolskiej pierwsza wzmianka o ministrantach ma miejsce dopiero w encyklice Mediator Dei, wydanej w 1947 r. przez papieża Piusa XII. Przyznaje ona, że do służby powinno się wybrać: 'porządnych i dobrze wychowanych chłopców z wszelkich warstw społecznych, którzy z własnej woli będą służyli do Mszy św. prawidłowo, pięknie i gorliwie' (MD 39). Ponadto mówi, iż ministranci mogą stać się kolebką powołań kapłańskich (MD 39). W dokumentach watykańskich z lat 1952, 1958 oraz synodu rzymskiego z 1960 roku (art. 561-565) wspomina się o ministrantach, a nawet poświęca się im osobne rozdziały tych dokumentów.

Najważniejszym jednak dokumentem, dającym nam: ministrantom oficjalne miejsce w zgromadzeniu liturgicznym jest Konstytucja o św. Liturgii (KL) II Soboru Watykańskiego, art. 29 mówi: 'ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również pełnią funkcję liturgiczną'.

Historia posługi ministrantów
Trudno tak naprawdę określić, kto był pierwszym ministrantem lub kto takie funkcje spełniał jako pierwszy. Początków można się jednak dopatrywać już w Biblii. Nowy Testament mówi nam o chłopcu, który przed cudownym rozmnożeniu chleba przyniósł pięć chlebów i dwie ryby, by Chrystus uczynił cud (J 6, 8-9) rozmnożenia pokarmu. Tradycja uznaje go za 'praministranta'; przyniósł on bowiem niejako pierwsze dary ofiarne. Inna teoria mówi, iż Chrystus uczynił pierwszymi ministrantami apostołów: św. Piotra i św. Jana, którym nakazał znalezienie wieczernika i przygotowanie wieczerzy paschalnej (Łk 22, 7-13).

W pierwszych wiekach Kościoła funkcje liturgiczne poza biskupem i prezbiterem spełniali wyłącznie diakoni. W miarę rozszerzania się Kościoła potrzeba było większej ilości ludzi do posług; papież Korneliusz w swym liście wymienia kleryków niższych święceń: subdiakonów, akolitów, lektorów i ostiariuszy. Właśnie spośród akolitów, zanoszących komunię św. nie mogącym uczestniczyć w liturgii wywodził się główny patron służby liturgicznej: św. Tarsycjusz (I połowa III w.) - męczennik Eucharystii.

Chłopcy-ministranci przy ołtarzu zaczynają regularnie służyć od przełomu IV/V wieku. Wywodzą się oni od chłopców-lektorów i chłopców-akolitów (WdL str. 169). Początkowo posługi lektora i akolity były silnie związane z ministrantami, tak jak tzw. scholae cantorum: chłopcy śpiewacy. Na powstanie funkcji ministranta w jej dzisiejszej formie miała wpływ praktyka odprawiania Mszy św. bez udziału wiernych, gdzie obecność ministranta była niejako symbolem obecności ludu. Z kolei zagrożeniem dla istnienia świeckich (i w ogóle) ministrantów były tzw. Msze missa solitaria (msza samotna) - gdzie formularze mszalne nie przewidywały już nawet kwestii ani funkcji usługującego. Kapłan 'uniezależnił się od lektorów i kantorów'. Na szczęście forma 'mszy samotnej' spotkała się ze sprzeciwem zarówno duchownych, jak i wiernych, w odwołaniu się do 'społecznego charakteru Eucharystii'. Zatem do tego okresu posługę ministrantów pełnili młodzieńcy i starsi mający święcenia. Z czasem zaczęto przyjmować także świeckich (laikat), gdy w przykościelnych szkołach kształcą się także chłopcy świeccy. Nazywano ich pueri ministrantes (chłopcy-ministranci). Niektóre synody (np. w Vaison w 592 r.) zlecały nawet tworzenie służby liturgicznej przy parafiach (WdL str. 172).

Obecnie w piaśnickiej wspólnocie służy Bogu i ludziom 20 ministrantów w tym lektorów, kantorów, animatorów, którzy służą podczas świętej liturgii oraz kilku ministrantów seniorów – starsi lektorzy lub animatorzy, którzy pracują i studiują.

Każdy ministrant ma swój stopień – im dłużej służy i zdobywa nowe doświadczenia, umiejętności, wiedzę - otrzymuję kolejne stopnie. Ogólna klasyfikacja to: Kandydat, Ministrant, kandydat na Lektora, Lektor, Animator

Opiekunem ministrantów jest ks. Damian Grelik
Nasza zgrana grupa profesjonalnie posługuje przez cały rok liturgiczny według określonego planu służby. Plan służby jest ustalany indywidualnie dla każdego ministranta, tak, aby mógł mieć na wszystko czas- dom, kościół, szkoła, zabawa. Podczas niedzieli służymy w grupach dzięki temu jesteśmy ze sobą zgrani. Każda grupa to około pięć osób. Służymy nie tylko w kościele, ale również w terenie. Służba podczas kolęd to zawsze nowe wyzwanie, nowo poznani ludzie i różne sytuacje. Jesteśmy mistrzami dekanatu w halowej piłce nożnej. Jako grupa ministrantów zwiedziliśmy już kilka krajów m.in. Czechy i Litwę, kilku z nas było również w Ziemi Świętej oraz w Watykanie. Nasza służba jest wszędzie gdzie jesteśmy.

Zapraszamy chłopców do wstąpienia w nasze szeregi! Ministranci to elitarna grupa, możesz należeć do wybranych. Zbiórki LSO odbywają się w sobotę o godzinie 9.00 w naszej salce pod kościołem.
1

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Świętochłowice, siedziba: Świętochłowice , Chorzowska 4.