Grupy parafialne

BRACTWO SZKAPLERZNEZobowiązania wynikające z przynależności do Bractwa Szkaplerznego:

 • Członkowie Rodziny karmelitańskiej żyją swoimi zobowiązaniami w wielorakich formach: 'na pustyni', w życiu braterskim, w apostolstwie, na drogach tego świata, pracując wszędzie z Maryją na rzecz królestwa Chrystusa.
 • Członkowie Bractwa będą zawsze i z pobożnością nosić Szkaplerz lub medalik, jako widzialny znak ich przynależności do Maryi w Rodzinie Karmelu.
 • Członkowie Bractwa zobowiązani są do stałego poświęcania pewnego czasu na spotkanie z Bogiem na modlitwie, do częstego uczestnictwa w Eucharystii, do odmawiania jakiejś części Liturgii Godzin lub kilku Psalmów, Różańca świętego bądź innych podobnych modlitw.
 • Jeśli to możliwe, członkowie Bractwa będą uczestniczyć w okresowych spotkaniach, podczas których będą ożywiać poczucie wspólnotowej więzi, poznawać ducha Karmelu i uwrażliwiać się na potrzeby braci i sióstr, czyniąc to wszystko w zażyłej komunii z Maryją.
Członkowie Bractwa Szkaplerznego:
Mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: (Spowiedź, Komunia Święta, Modlitwa według intencji Ojca Świętego, odnowienie przyrzeczeń, zachowanie zobowiązań wynikających z przynależności do Bractwa):

W dniu wstąpienia do bractwa i w następujące święta :
 • 16 maja św. Szymona Stock,
 • 16 lipca Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel,
 • 20 lipca św. Proroka Eliasza,
 • 1 października św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
 • 15 października św. Teresy od Jezusa,
 • 14 listopada Wszystkich Świętych Karmelu,
 • 14 grudnia św. Jana od Krzyża.
Główną uroczystością Bractwa jest wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (16 lipca). Jego członkowie będą przeżywać je z głębokimi uczuciami miłości i wdzięczności względem Maryi, odnawiając w tym dniu swoje pobożne zaangażowanie w Jej służbę, wierność Chrystusowi i Kościołowi oraz zawierzając matczynemu Sercu Dziewicy całą Rodzinę Karmelu.

ŻYWE ZAANGAŻOWANIE W CODZIENNYM ŻYCIU:
Szkaplerz jest znakiem miłości Maryi - ikony dobroci i miłosierdzia Najświętszej Trójcy. Żywe zaangażowanie jest odpowiedzią na tę miłość; jest ono zarazem owocem duchowych bogactw i darów rozlanych w sercach Jej czcicieli.

Naśladowanie Chrystusa i Maryi:

 • żyć jako 'bracia' lub 'siostry' Maryi w jedności z Karmelem, zgłębiając jego duchowość
 • dawać Maryi coraz więcej miejsca w swoim życiu, starając się we własnym środowisku dochować wierności Chrystusowi zgodnie z duchem Maryi
 • naśladować 'Dziewicę modlącą się', która 'zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu
 • jednoczyć się z misterium paschalnym Chrystusa także przez dobrowolne wyrzeczenia przeżywane w duchu Karmelu,
 • ukazywać miłość Boga.
 • angażować się w dzieło ewangelizacji (widzialne znaki, jakimi są): komunia, pojednanie, sprawiedliwość, troska o chorych i wrażliwość na wołanie ubogich;
 • popierać, na ile to możliwe, jedność braterską między członkami Bractwa przez zjazdy i spotkania, które ożywiałyby i umacniały wszystkie właściwe mu dążenia.


Plan Spotkań i Mszy Św. Brackich

oraz

Nabożeństw 5 Pierwszych Sobót Miesiąca

Erygowane Bractwo Szkaplerzne

Najświętszej Maryi  Panny z Góry  Karmel

w Parafii NSPJ w Świętochłowicach

 

ROK 2018

* 6 stycznia 2018r. (sobota) -V cz.Nabożeństwo 5 PierwszychSobót Miesiąca o godz. 7.00

      Msza święta o godz. 8.30.Spotkanie opłatkowo- kolędowe w salce na probostwie 9.35-10.30

* 3 luty2018r. (sobota) -I cz.Nabożeństwo5 PierwszychSobót Miesiącao godz. 7.00

      Msza święta o godz. 8.00.Spotkanie formacyjne w salce na probostwie 8.45- 10.00

  15 Rocznica Powstania - 10 Rocznica Erygowania Bractwa

* 3 marca2018r. (sobota) -II cz. Nabożeństwo 5 PierwszychSobót Miesiąca o godz. 7.00

      Msza święta o godz. 8.00.Uroczyste Spotkanie Formacyjne w salce na probostwie 8.45- 10.30o. Benedykt Belgrau
Niedziela Szkaplerzna
4 marca 2018r
Poświęcenie Sztandaru Bractwa

Uroczysta Msza Świętao godz. 11.30 w intencji członków Bractwa i ich rodzin i osób noszących Szkaplerz Karmelitański
Kazania wygłosi i będzie przyjmował do szkaplerza  o. Benedykt Belgrau od Męki Pańskiej OCD
Kaznodzieja i misjonarz ludowy
Były przeor klasztoru w Wadowicach ,,Na Górce'
Wicedyrektor Wydawnictwa Karmelitów Bosych

                                                                                                                                                

 

       Dyżuryw tym dniu w przedsionku kościoła pełnią przed i po mszach świętych: Członkowie Bractwa Karmelitańskiego

* 7 kwietnia2018r. (sobota)- III cz.Nabożeństwo 5 PierwszychSobót Miesiącao godz. 7.00

       Msza Święta o godz. 8.00. Spotkanie formacyjne w salce na probostwie 8.45- 10.00

* 5 maja2018r. (sobota) -IV cz.  Nabożeństwo 5 PierwszychSobót Miesiąca o godz. 7.00

      Msza Święta o godz. 8.00. Spotkanie formacyjne w salce na probostwie 8.45- 10.00

* 16 maja 2018r. (środa) -Msza Święta Odpustowa(św. Szymona Stock) o godz. 8.00

* 31 maja (czwartek) Msza Święta Procesja z Chorągwią w Święto Bożego Ciała godz.8.30

*  2 czerwca2018r. (sobota) -V cz.Nabożeństwo 5 PierwszychSobót Miesiącao godz. 7.00

      Msza Święta o godz. 8.00. Spotkanie formacyjne w salce na probostwie 8.45- 10.00

* 16 lipca 2018r. (poniedziałek) -Msza Święta Odpustowa(Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel) o godz. 8.00

                                                       o 8.45 Karmelitańskie Pieśni Maryjne Procesja z Chorągwią wokół Kościoła

*  20 lipca 2018r. (piątek) -Msza Święta Odpustowa(św. Proroka Eliasza)o godz. 8.00

21 lipca 2018r.(sobota) – Pielgrzymka do Sanktuarium w Czernejgodz. 7.30 Powrót 19.00

PRZERWA WAKACYJNA

 

 

* 8 września 2018r. (sobota) –I cz. Nabożeństwo 5 Pierwszych SobótMiesiącao godz. 7.00

      Msza Święta o godz. 8.00. Spotkanie formacyjne w salce na probostwie 8.45- 10.00

* 1 października 2018r. (poniedziałek) –Msza Święta Odpustowa(św. Teresy od Dzieciątka Jezus) o godz. 8.00

* 6 października 2018r. (sobota) –II cz. Nabożeństwo 5 Pierwszych SobótMiesiącao godz. 7.00

      Msza Święta o godz. 8.00. Spotkanie formacyjne w salce na probostwie 8.45- 10.00

* 15 października 2018r. (poniedziałek) –Msza Święta Odpustowa(św. Teresy od Jezusa) o godz. 8.00

*  3 listopada 2018r. (sobota) –III cz.Nabożeństwo 5 Pierwszych SobótMiesiącao godz. 7.00

       Msza Święta o godz. 8.00. Spotkanie formacyjne w salce na probostwie 8.45- 10.00

* 14 listopada 2018r. (środa) -Msza Święta Odpustowa(Wszystkich Świętych Karmelu) o godz. 8.00

*  8 grudnia 2018r. (sobota)  IV cz.Nabożeństwo 5 Pierwszych SobótMiesiącao godz. 7.00

      Msza Święta o godz. 8.00. Spotkanie formacyjne w salce na probostwie 8.45- 10.00

* 14 grudnia 2018r. (piątek)  -Msza ŚwiętaOdpustowa(św. Jana od Krzyża) o godz. 8.00

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Świętochłowice, siedziba: Świętochłowice , Chorzowska 4.