Grupy parafialne

CHÓR EX ANIMOChór nasz powstał w marcu 1993 roku. Jego założycielem i dyrygentem jest Marek Gremlowski.

Zadebiutowaliśmy śpiewem na Pasterce w macierzystym kościele parafialnym. Zostaliśmy wówczas ciepło przyjęci przez parafian, co dodało nam ochoty do dalszej pracy i zachęciło nowych kandydatów. Ilustruje to fakt, że z początkowego składu 16 osób zespół powiększył się do liczby 26 podczas debiutu, a obecnie liczy ok. 40 chórzystów. W roku 1995 wstąpiliśmy do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Od początku istnienia aktywnie uczestniczymy w życiu parafii. Okazją do śpiewu są uroczystości kościelne, ważne rocznice, śluby, nie sposób wymienić wszystkiego. Często też jesteśmy zapraszani przez władze miejskie do występów podczas ważnych wydarzeń odbywających się w mieście. Śpiewamy nie tylko w rodzimej parafii, ale także w innych kościołach, często bardzo odległych, a także za granicą. Odwiedziliśmy już: Słowację, Czechy, Włochy, Austrię, Niemcy, Holandię, Szwajcarię i Francję.

Zdając sobie sprawę z wagi tych wydarzeń, na ile to możliwe, bierzemy udział w przeglądach i konkursach, próbując swoich sił pod czujnym okiem jurorów. Jednak z dużo większą swobodą i radością śpiewamy na koncertach, zwłaszcza z towarzyszeniem orkiestry.

Chór nasz wykonuje utwory muzyki sakralnej różnych epok, dzieła kompozytorów klasycznych i współczesnych. Śpiewamy a cappella oraz z towarzyszeniem orkiestry kameralnej i solistów.

Wspólnie nie tylko pracujemy, ale i bawimy się. Wycieczki, zabawy to spotkania nastawione głównie na odpoczynek, lepsze poznanie się i miłe spędzenie czasu. Owocują one często wzmożonym zapałem do dalszych ćwiczeń i ciekawymi pomysłami na przyszłość.

Nasza strona: www.exanimo.swietochlowice.plZasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Świętochłowice, siedziba: Świętochłowice , Chorzowska 4.