Duszpasterze

Wykaz księży wikarych od 1962 roku
Ks. JERZY KEMPA 1962 – 1964

Ks. BERNARD SODZAWICZNY 1964 – 1967

Ks. ANTONI PIECZKA 1967 – 1970

Ks. PAWEŁ KASZA 1970 – 1973

Ks. ANTONI KAJZEREK 1973 – 1976

Ks. ANDRZEJ MORAWSKI 1976 – 1979

Ks. MICHAŁ MOTYKA 1979 – 1983

Ks. ANDRZEJ CHRUSZCZ 1980 – 1981

Ks. FLORIAN LUDZIARCZYK 1981 – 1983

Ks. ANDRZEJ ŻMUDA 1983 – 1986

Ks. JAN PRZYBYLOK 1984 – 1989

Ks. PAWEŁ SZUMILAS 1986 – 1990

Ks. JÓZEF FRELICH 1989 – 1992

Ks. KAZIMIERZ FOLKERT 1989 – 1992

Ks. JAN BORADYN 1990 – 1993

Ks. KRYSTIAN MRÓWKA 1992 – 1993

Ks. LEONARD MALORNY 1993 – 1995

Ks. MAREK ANTOSZ 1993 – 1995

Ks. HENRYK SKORUPA 1994 – 1997

Ks. BOGUSŁAW SIEKA 1996 – 1999

Ks. DARIUSZ NOWAKOWSKI 1997 – 2000

Ks. PIOTR WINKLER 1997 – 2002

Ks. ZBIGNIEW STALMACH 1999 – 2001

Ks. KRZYSZTOF TOMALIK 2000 – 2003

Ks. ANDRZEJ PODOLUK 2001 – 2005

Ks. ARTUR WYROBEK 2002 – 2005

Ks. ARKADIUSZ URBAŃCZYK 2004 – 2007

Ks. IRENEUSZ PAWLAK 2005 – 2008

Ks. ROMAN WOŹNIAK 2005 – 2009

Ks. ADAM PALION 2007 – 2008

Ks. MARCELI RABSTEIN 2008 – 2011

Ks. MICHAŁ KUŚ 2008 – 2011

Ks. GRZEGORZ SZWARC 2009 – 2012

Ks. GRZEGORZ KWIECIEŃ 2011 – 2015

Ks. JOACHIM LEDWOŃ 2011 – 2016

Ks. JAKUB DĄBROWSKI 2015 - 2019

Ks. KRZYSZTOF MICHALIK 2016 - 2021

Ks. DAMIAN GRELIK 2019 - nadal

Ks. KAROL PŁONKA 2021 - nadalmenu

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Świętochłowice, siedziba: Świętochłowice , Chorzowska 4.