Liturgia
2020-10-26, Poniedziałek
Ef 4, 32 – 5, 8, Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. Ef 5, 1), Por. J 17, 17ba, Łk 13, 10-17
2020-10-27, Wtorek
Ef 5, 21-33, Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5 (R.: 1b), Por. Mt 11, 25, Łk 13, 18-21
2020-10-28, Środa
Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Łk 6, 12-19, Ef 2, 19-22, Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a), Aklamacja, Łk 6, 12-19


Jesteś naszym 1971777 gościem od 01.12.2016

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Świętochłowice, siedziba: Świętochłowice , Chorzowska 4.