Liturgia
2019-04-19, Piątek
Wielki Piątek Męki Pańskiej
Iz 52, 13 – 53, 12, Ps 31 (30), 2 i 6. 12ab i 13. 15-16. 17 i 25 (R.: por. Łk 23, 46), Hbr 4, 14-16; 5, 7-9, Por. Flp 2, 8-9, J 18, 1 – 19, 42
2019-04-20, Sobota
Wigilia Paschalna
Rdz 1, 1. 26-31a, Ps 104 (103), 1-2a. 5-6. 10 i 12. 13-14b. 24 i 35c (R.: por. 30), Ps 33 (32), 4-5. 6-7. 12-13. 20 i 22 (R.: por. 5b), Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18, Ps 16 (15), 5 i 8. 9-10. 11 (R.: por. 1b), Wj 14, 15 – 15, 1a, Wj 15, 1b-2c. 3-4. 5-6. 17-18 (R.: por. 1bc), Iz 54, 4a. 5-14, Ps 30 (29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b (R.: 2a), Iz 55, 1-11, Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 3), Ba 3, 9-15. 32 – 4, 4, Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. J 6, 68c), Ez 36, 16-17a. 18-28, Ps 42 (41), 2-3. 5; Ps 43 (42), 3. 4 (R.: por. Ps 42 [41], 3ab), Ps 51 (50), 12-13. 14-15. 18-19 (R.: por. 12a), Rz 6, 3-11, Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-2, Łk 24, 1-12
2019-04-21, Niedziela
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Dz 10, 34a. 37-43, Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23 (R.: por. 24), Kol 3, 1-4, 1 Kor 5, 6b-8, Sekwencja, Por. 1 Kor 5, 7b-8a, J 20, 1-9


Jesteś naszym 790068 gościem od 01.12.2016

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Parafia NSPJ Świętochłowice, siedziba: Świętochłowice , Chorzowska 4.